Geen producten (0)

Privacyverklaring

 

Vliegenwering, gevestigd aan Achteromweg 1, 9909 AH Spijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Vliegenwering
Achteromweg 1
9909 AH Spijk
Telefoon: 06-23967355
www.vliegengordijnonline.nl (webwinkel)
www.vliegenwering.nl 
info@vliegenwering.nl 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Vliegenwering verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze zelf hebt verstrekt. Verder wordt niets met deze gegevens gedaan. Vliegenwering gebruikt in deze webwinkel geen social media plugins.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Vliegenwering heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ze kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Vliegenwering raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan zo snel mogelijk contact op via info@vliegenwering.nl, zodat deze informatie verwijderd kan worden.

Met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt

Vliegenwering verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om contact met je op te kunnen nemen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Voor het opmaken van de factuur en het afhandelen van je betaling.
- Om de door jou bestelde goederen en/of diensten bij je af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Vliegenwering neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

Vliegenwering bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ze hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: 5 jaar voor gegevens welke jij hebt aangeleverd voor het plaatsen van een bestelling; naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Reden: Garantie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vliegenwering verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Jouw gegevens worden uitsluitend verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou (bijvoorbeeld in geval van pakketbezorging) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Deze webwinkel is ontwikkeld met behulp van software van Shoppagina. Vliegenwering en Shoppagina dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens (lees: jouw gegevens), waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. Van vertrouwelijke aard zijn in ieder geval de persoonsgegevens, zoals bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens, die door Shoppagina ten behoeve van Vliegenwering worden verwerkt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt

Vliegenwering maakt voor deze webwinkel (www.vliegengordijnonline.nl) gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Bij jouw eerste bezoek aan deze webwinkel ben je gevraagd toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via instellingen van je browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Vliegenwering en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt sturen om de persoonsgegevens die Vliegenwering van je heeft, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@vliegenwering.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Vliegenwering je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Vliegenwering reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Vliegenwering wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe persoonsgegevens beveiligd worden

Vliegenwering neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vliegenwering.nl.

 

 

Vliegengordijnonline maakt gebruik van cookies om deze webwinkel te verbeteren, om het verkeer in de webwinkel te analyseren en om de webwinkel naar behoren te laten werken. Door op Ja te klikken, geef je hiervoor toestemming.